Teze k "80.VÝROČÍ MNICHOVSKÉ ZRADY A JEJÍ DOPADY PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO."

(Sdružení monarchistů Brno - 25.09.2018, 16:34) Úvodem: Téma je cíleně zaměřeno na jednu z nejkontroverznějších událostí v moderních dějinách našeho státu a na její hustě medializované 80.výročí. Cílemúvodního slova k následné debatě není přesvědčit posluchače o tom, aby se přiklonili k tomu či onomu názoru, ale aby svůj postoj mohli opřít o další dispoziční fakta, zejména z hlediska historické posloupnosti posledního týdne před přijetím závěrů...

Pozvánka na VII. tématickou středu roku 2018

(Sdružení monarchistů Brno - 14.09.2018, 15:17) Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové, vedení Sdružení monarchistů Brno si Vás dovoluje srdečně pozvat na zářiovou Tématickou středu, konanou dne 19.9.2018 v 18:00 hod v Klubu zastupitelů města Brna na Mečové ul. č.5. ...

Pramen císaře Karla I. v Návarově

(Radecký 1766-2016 - 12.08.2018, 12:57) V sobotu 11. srpna 2018 byl slavnostně požehnán pramen blahoslaveného císaře Karla I. v Návarově, poblíž Železného Brodu (mapa). Akce byla pořádána Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české spolu s Korunou Českou (monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska) za hojné účasti lidí z okolí i z daleka, mezi nimi i několika členů našeho spolku. Pramen byl přítomným knězem požehnán a vedle něj byl na památku zasazen dub. Pramen se nachází v údolí řeky Kamenice...

Josef Václav Radecký – Největší český vojevůdce

(Radecký 1766-2016 - 12.07.2018, 14:58) YouTube kanál Hrdina od Solferina, zaměřený na populárně naučná videa z oblasti historie, archeologie a geografie, zveřejnil zajímavé video představující život a vojenské úspěchy maršála Radeckého. Video si můžete pustit zde: https://youtu.be/V_io1s-wGBk

Publikace Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze – Památník vítězné bitvy

(Radecký 1766-2016 - 12.07.2018, 14:40) Josef Pejřimovský, člen našeho spolku, který se významně angažuje také v úsilí o obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, vydal vlastním nákladem malou publikaci o Mariánském sloupu.

Publikace Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, Památník vítězné bitvy

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 12.07.2018, 14:17) Josef Pejřimovský, člen předsednictva Koruny České, vydal vlastním nákladem malou publikaci o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy 26. července až 3. listopadu 1648. Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska bránili 101 dní Staré a Nové Město Pražské proti švédskému vojsku. Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup...

Monarchistický zpravodaj č. 77

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 11.07.2018, 23:04) Vyšlo nové číslo monarchistického zpravodaje, věnované dění v posledních měsících. Z obsahu čísla:2-7: Noční hlídka – Konzervativní alternativa KČ k volbám8-9: Mimořádný pracovní sněm v a ČZS v Pohledi - zpráva o průběhu a programu10-14: Dění v KČ, zápisy a jednání; Výzvy a prohlášení KČ15-18: Washingtonská deklarace kriticky k jednomu výročí (J. Drnek)19: Květinu na hrob E. Háchy (L. Frýbort) 20-26: Církev a monarchieO rodině a manželství (Bárta, Drnek)Mariánský...

Svěcení pramene císaře Karla I.

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 05.07.2018, 00:33) 11. srpna 2018 se koná slavnostní svěcení pramene císaře Karla I., který se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české v minulém roce podařilo vyčistit a označit. Tento pramen byl pojmenován po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském.

Je prezident negramotný? Nebo premiér lže?

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 28.06.2018, 12:56) Tiskové prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) ke jmenování druhé vlády A. Babiše 28. června 2018 Monarchisté v reakci na aktuální postup při jmenování druhé vlády premiéra Andreje Babiše konstatují, že pokud byla ze strany prezidenta republiky pověřena řízením jednotlivého resortu jiná osoba, než navrhl premiér, pak došlo k bezprecedentnímu porušení čl. 68 odst. 2 zákona č. 1/1993 Ústava České republiky, ve znění pozdějších...

Vztah mezi státním zřízením a Indexem vnímání korupce (CPI)

(Sdružení monarchistů Brno - 27.06.2018, 15:49) ...

Tiskové prohlášení k aktuální diskusi na téma definice manželství v právním řádu

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 23.06.2018, 22:57) Tiskové prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k k aktuální diskusi na téma definice manželství v právním řádu 22. července 2018 Naše strana, reagujíc na soudobé diskuse ve věci zákonné definice manželství připomíná, že: Dle čl. 3 odst. 1 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (coby usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.), platí, že „Základní práva a svobody...

Zpráva o účasti delegace Spolku Radecký na slavnosti v Heldenbergu 25. května 2018

(Radecký 1766-2016 - 16.06.2018, 15:28) Vážení členové a příznivci maršála Radeckého a jeho pomníku, v pátek 25. května se naše delegace ve složení Bárta, Míka, Ryšavý a Zápotocký zúčastnila na Heldenbergu slavnosti 160. výročí úmrtí polního maršála hraběte Radeckého z Radče. Současně tam náš předseda vystupoval jako zástupce Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsburssko – Lotrinského. Od velmistra Řádu Radeckého (Radetzky Orden) jsme obdrželi poděkování za účast. (Jen vysvětlení k textu:...

Pozvánka na VI. tématickou středu roku 2018

(Sdružení monarchistů Brno - 14.06.2018, 21:38) Vážení nejen monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové, Řídící rada SMB si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 6.Tématickou středu roku 2018, konanou dne 20.6.2018 v 18:00 hod. v Klubu zastupitelů města Brna, na Mečové 5. K úvodnímu slovu MUDr. Marka Horáka očekáváme bohatou diskuzi na téma: "Kniha JJ Jana Adama II. Lichtenštejnského „Stát ve III. tisíciletí" Programový sled: 18:00 - 18:50 - přednáška na uvedené téma –...

MUDr. Jitka Chalánková do Senátu!

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 13.06.2018, 18:06) Konzervativní strana a Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska podporují kandidaturu MUDr. Jitky Chalánkové do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č. 62, Statutární město Prostějov. MUDr. Jitka Chalánková je konzervativní politička obhajující lidskou přirozenost, zejména tedy rodinu. Zasazuje se dlouhodobě o práva rodin proti neobhajitelnému postupu sociálních orgánů některých evropských zemí, které bez závažných důvodů odebírají těmto rodinám děti....

Martin Taimr: Problém české minulosti aneb Kam se ztratil Radecký a jak naložit s Koněvem?

(Radecký 1766-2016 - 06.06.2018, 17:41) Na webu E15.cz vyšel zajímavý text Martina Taimra, který se věnuje aktuální kauze pomníku sovětského maršála Koněva v Dejvicích, po jehož odstranění mnozí volají, a srovnává jej s pomníkem maršála Radeckého, který musel opustit Malostranské náměstí. Zatímco v České republice neprobíhají násilné potyčky aktivistů s extrémisty ve stínu pomníků vojevůdců, jako je tomu v případě konfederačních soch v USA, otázka vhodnosti a významu symbolů minulosti je relevantní...

Oznámení ohledně GDPR

(Blog o současných monarchiích - 30.05.2018, 18:34) V posledních dnech se z GDPR stalo takřka sprosté slovo, ale také skvělý způsob, jak se zbavit několika otravných newsletterů. Pravda, ty nejotravnější mi pořád chodí a na nějaké GDPR dlabou. GDPR je všude a tak vás asi nepřekvapí, že se dotýká i...

Výzva k odmítnutí Istanbulské úmluvy

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 30.05.2018, 12:17) Blíží se termín stanovený pro ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí“ nazývanou též „Istanbulská úmluva“ a to přímo naším parlamentem . Text úmluvy je nepotřebný, neboť naše země přijala Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen. Velmi důležitý je fakt, že agenda rovnosti mužů a žen je obsažena v normách vzdělávacího systému, tedy v přípravě...

Tiskové prohlášení ke komunálním volbám v městské části Praha 3

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 28.05.2018, 14:54) SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍtradičně spolupracujících politických subjektů:Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků(dále jen „Prohlašující politické subjekty“) Prohlašující politické subjekty,které v současné politické situaci, vyznačující se mj. oligarchizací politických institucí stejně jako nárůstem extremismu a populismu všeho druhu vč. nepřijatelné společenské revitalizace komunistických...

Radim Špaček v Politickém spektru: Osud pomníků v ČR

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 27.05.2018, 11:29) Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska měla v sobotu 26. května zastoupení v pořadu Politické spektrum na ČT24. KČ v pořadu věnovaném úloze pomníků v dějinách representoval RNDr. Radim Špaček. Dalšími diskutujícími byli Ing. Michal Simkanič z České pravice a MUDr. Lubomir Necas ze Strany Práv Občanů. Zastupitelstvo Prahy 6 chystá ke Koněvově soše přidat tabulky s informacemi o jeho dalším „působení“ po roce 1945 – krvavé potlačení maďarského...

Svatební novinky dnešního dne

(Blog o současných monarchiích - 19.05.2018, 11:03) Do svatby zbývá už jen pár hodin. První hosté již pomalu vchází do kaple. Jak se blíží, odhalují se další a další malé detaily. Pojďme se na ně podívat: Na tomto odkaze si...

Den D je za rohem

(Blog o současných monarchiích - 18.05.2018, 20:50) Uteklo to jako voda a svatba prince Harryho s Meghan Markle je za rohem. Zdá se, že jí žijí i čeká média. Nova i Prima bude vysílat přímý přenos. Snad všechny české zpravodajské servery ifnormují denně několika články o novinkách okolo svatby...

Výstava - Šlechta v boji za českou státnost

(Sdružení monarchistů Brno - 13.05.2018, 23:17) ...

Teze k tématu k V.tematické středě : "400.výročí vzniku a 370.výročí ukončení třicetileté války 1618-1648..."

(Sdružení monarchistů Brno - 11.05.2018, 23:36) "400. VÝROĆÍ VZNIKU A 370.VÝROĆÍ UKONČENÍ TŘICETILETÉ VÁLKY - aneb jiráskovská dogmata versus objektivní historická realita." Úvodem. V květnu si naše veřejnost připomene 400.výročí vzniku Třicetileté války a v říjnu nebo listopadu bude připomínáno 370.výročí jejího ukončení. Oba časové mezníky patří mezi "osmičková mysteria" a lze tedy očekávat i značnou medializaci. Že půjde o výrazné protihabsburské a asi i protikatolické přístupy...

Projev ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora za ODS a KČ při oslavách osvobození

(Koruna Česká - MS Střední Čechy - 07.05.2018, 13:57) Projev ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora zvoleného za ODS a Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska) z Plzňě dne 6. 5. 2018 u příležitosti oslav osvobození u pomníku Díky Ameriko Milí veteráni, vážení hosté, drazí Plzeňáci. Je mi ctí vystoupit zde jako Senátor, který zastupuje naše město v Senátu Parlamentu České republiky. Jsem zde ale především jako člověk, který v Plzni žije celý svůj život a toto město miluje. Plzeň vynikala ve středověku...

Pozvánka na 11. Mezinárodní vojenskou soutěž v Hochfilzen

(Radecký 1766-2016 - 05.05.2018, 19:33) Pozvánka na 11. Mezinárodní vojenskou soutěž, která se koná ve dnech 29. a 30. června 2018 ve Vojenském výcvikovém prostoru v Hochfilzen (Tyrolsko). Pořadatelem je Vojenské velitelství v Salzburku společně se Spolkem FM Radecký, Vöcklabruck, Horní Rakousy. Pozvánka v němčině (pdf)Pozvánka v angličtině (pdf)

Pozvánka na V. tématickou středu roku 2018

(Sdružení monarchistů Brno - 03.05.2018, 10:10) Vážení nejen monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové, Řídící rada SMB si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 5.Tématickou středu roku 2018, konanou dne 16.5.2018 v 18:00 hod. v Klubu zastupitelů města Brna, na Mečové 5. K úvodnímu slovu Dr.Luďka Šuberta očekáváme bohatou diskuzi na téma: "400. výročí vzniku a 370.výročí ukončení třicetileté války 1618-1648 - aneb jiráskovská dogmata versus objektivní historická...

Deníček prince George

(Blog o současných monarchiích - 02.05.2018, 12:33) Autorka: Clare Bennet Vydání: Argo 2016 Počet stran: 256 stran ISBN: 978-80-257-2075-2 Anotace: "Prince George je malý velký muž a světová celebrita číslo jedna, která se už teď připravuje na svou roli vládce britského impéria. V královské...

Žena, která připravila Anglii o krále

(Blog o současných monarchiích - 01.05.2018, 12:05) "Ta ženská," nemohla jí přijít na jméno královna matka Alžběta. Miliony lidí ji nenáviděly. Existoval ale jeden člověk, který ji miloval tolik, že pro ni byl ochoten obětovat vše. Život svůj i svou zemi. Britský král Edward VIII. v roce 1936 po...

Louis Arthur Charles

(Blog o současných monarchiích - 27.04.2018, 12:25) Novorozený princ z Cambridge dostal jméno Louis Arthur Charles a bude znám jako princ Louis z Cambridge!

Sbírka pro Obnovu pražského pomníku maršála Radeckého z Radče

(Sdružení monarchistů Brno - 27.04.2018, 07:47) Spolek Radecký Praha vyhlašuje veřejnou peněžní sbírku pro Obnovu pražského pomníku maršála Radeckého z Radče Magistrát hl. města Prahy vydal pro sbírku osvědčení dne 16.45.2018 pod č.j. 583408/2018. Sbírka začíná dne 1.5.2018 a potrvá po dobu neurčitou. Koná se na území celé České republiky. Výtěžek sbírky bude použit pro projektové a přípravné práce, spojené s obnovou pomníku maršála Radeckého z Radče a na kofinancování jeho obnovy. Sbírkou hodlá Spolek...

Vernisáž výstavy "Rok 1918 - co nám válka vzala a dala..."

(Sdružení monarchistů Brno - 24.04.2018, 19:59) Vážení přátelé, dovolte, abych Vás pozvali na vernisáž výstavy "Rok 1918 - co nám válka vzala a dala...", která se bude konat na Špilberku dne 2. května 1918 v 17.00 hodin (středa).

První snímky malého prince

(Blog o současných monarchiích - 23.04.2018, 19:08) Catherine dnes krátce před šestou hodinou večerní britského času opustila porodnici, ještě před odchodem ale stihla společně s manželem a novorozeným potomkem krátce zapózovat novinářům a veřejnosti, kteří ji několik hodin vyhlíželi před Lindoovým...

Třetí potomek

(Blog o současných monarchiích - 23.04.2018, 18:11) Narození třetího potomka a druhého chlapce neslaví v těchto dnech pouze britský princ William s manželkou Catherine. Vesele je i jinde v panovnických rodiných. V sobotu 21. dubna totiž porodila Tatiana rozená Santo Domingo třetí dítě Andreovi...

Je to kluk!

(Blog o současných monarchiích - 23.04.2018, 16:57) Novinka, která obletěla celý svět, takže dost pochybuji, že byste ji nezaznamenali už dávno před tím, než jste přišli na tento blog. Catherine, vévodkyně z Cambridge byla dnes ráno převezena do soukromé nemocnice sv. Marie (St. Mary´s Hospital) v...

Poděkování kardinálu Dukovi

(Radecký 1766-2016 - 21.04.2018, 13:51) Náš spolek se připojil k blahopřání a poděkování kardinálu Dominiku Dukovi, které zorganizoval režisér Jiří Strach (viz: https://rcmonitor.cz/podekovani) 1111. Jan E. Bárta, Spolek Radecký Praha, Praha 5 Vážený otče kardinále, děkuji Vám jménem našeho Spolku, nad nímž jste laskavě převzal již před léty záštitu. Velmi si vážíme Vašich postojů, kterými plníte svoji roli nejen hlavy naší církve, ale vždy přiměřeně i důstojného účastníka zápasu s politiky...

IV. tématická středa

(Sdružení monarchistů Brno - 21.04.2018, 13:25) VLASTIMIL VONDRUŠKA Obsahem přednášky tématické tředy SMB 18.4.2018 bylo shrnutí postojů Vlastimila Vondrušky k vnitřním i vnějším aktuálním problémům společnosti, zveřejněným v knize "Breviář pozitivní anarchie". Přednášku s následující besedou provedl lektor Dr. Luděk Šubert pod poněkud obsáhlým názvem "Nač nás všechny zodpovědně a věcně ve své knize upozorňuje známý historik a spisovatel V. Vondruška". PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. (narozen 1955...

Pes Jejího Veličenstva a jeho mise

(Blog o současných monarchiích - 06.04.2018, 10:54) Autor: David Michie Vydání: Synergie (2017), 240 stran, ISBN 978-80-7370-476-6 Anotace: Štěně corgiho, kterého se jeho bezohlední chovatelé chtějí kvůli převislému uchu nemilosrdně zbavit, zachrání britská královna, a tak se malý corgi ocitne na...

Jméno loďky

(Poslední Habsburkové - 04.02.2018, 20:32) Zajímavá kuriozita se stala v době, kdy se arcivévoda František Ferdinand d’Este ještě léčil ze zákeřné tuberkulózy. Léčba probíhala na mnoha místech, mimo jiné také v Egyptě a ostrovech v Jaderském moři. Právě na jednom z nich, na ostrově Lussin, arcivévoda (možná náhodou, možná záměrně) naznačil něco málo o své lásce a budoucí ženě. Pro vyjížďku kolem ostrova totiž zvolil člun jménem „Žofie“. Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh...

6. 1. 1918 - Deklarace generálního sněmu českých poslanců - tzv. Tříkrálová deklarace

(Poslední Habsburkové - 31.01.2018, 19:52) Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala bezměrných obětí na životech i statcích národů, dějí se prvé pokusy o mír. My čeští poslanci rady říšské, jež byla rozsudky nepříslušných vojenských soudů zbavena celé řady svých členů slovanských, a zároveň my čeští poslanci rozpuštěného a dosud neobnoveného sněmu království Českého (Ten byl rozpuštěn ještě před válkou, a to tzv. Anenskými patenty z 26. července 1913 – pozn....

Osobnosti - Rudolf Habsburský - Historické perličky - Mladí neřádi

(Poslední Habsburkové - 24.01.2018, 19:06) Pro zasmání jsme pro vás připravili menší příhodu několika arcivévodských výtržníků. JP

Mladí neřádi

(Poslední Habsburkové - 24.01.2018, 19:04) ...

Osobnosti - Rudolf Habsburský - Historické perličky - Indukční či injekční?

(Poslední Habsburkové - 14.01.2018, 12:45) Vážení návštěvníci, přidali jsme humornou příhodu z roku 1883 mezi korunním princem Rudolfem a španělským králem Alfonsem XII. JP

Indukční či injekční?

(Poslední Habsburkové - 14.01.2018, 12:35) Korunní princ Rudolf byl vědomostně na vysoké úrovni. Zvláště jeho zájem o technický pokrok budí úžas, především ve srovnání s ostatními panovníky tehdejší doby. Rudolf dokonce zaznamenal příhodu, kdy prováděl španělského krále Alfonsa XII. Výstavou elektřiny, která se uskutečnila ve vídeňské Rotundě roku 1883: „Zmínil jsem indukční přístroj a on zjevně rozuměl ‚injekční přístroj‘ a udiveně řekl: ‚Takže teď se to léčí takovými kolosálními injekcemi?‘....

Události - 30. 12. 1916 - Poslední uherská korunovace (císař Karel I. se v Budapešti nechal korunovat na uherského krále Karla IV.)

(Poslední Habsburkové - 30.12.2017, 12:42) Vážení návštěvníci, právě jsme přidali novou událost, která zobrazuje zatím poslední uherskou korunovaci, kdy se rakouský císař Karel I. nechal v Budapešti korunovat na uherského krále Karla IV. JP

30. 12. 1916 - Poslední uherská korunovace (císař Karel I. se v Budapešti nechal korunovat na uherského krále Karla IV.)

(Poslední Habsburkové - 30.12.2017, 11:59) Když 21. listopadu 1916 zemřel v Rakousko-Uhersku císař František Josef I., převzal otěže vlády uprostřed děsivé války jeho prasynovec Karel František Josef, nynější poslední císař Karel I. Měl před sebou velice těžký úkol, zachránit monarchii, která se evidentně rozpadala. Nejdůležitějším krokem bylo uzavřít mír, o to se snažil celou svou vládu, a i přes velké snahy se nesetkal u svých spojenců či nepřátel s žádným...

21. 12. 1867 - Prosincová ústava rakouské části říše

(Poslední Habsburkové - 28.12.2017, 11:08) ...

Události - 2. 12. 1848 - Abdikace rakouského císaře Ferdinanda I. a nástup jeho synovce Františka Josefa I.

(Poslední Habsburkové - 02.12.2017, 11:35) Vážení návštěvníci, do naší nové složky Události jsme právě přidali jednu takovou, která se věnuje abdikace rakouského císaře Ferdinanda I. a nástup jeho synovce Františka Josefa I. JP

Pozvánka na prezentaci knihy

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 26.10.2017, 01:48) Vážení členové vojenských historických klubů a příznivci c. a k. monarchie, přijměte, prosím, pozvání na prezentaci knihy V CÍSAŘSKÝCH BARVÁCH, aneb jak budoucí hrdina Habsburské říše Otto Prohaska málem odvrátil 1. světovou válku . Prezentace se koná ve čtvrtek 26. října od 18:00 ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – Královské Vinohrady, […]

Slovo čestného předsedy KČ Václava Srba k naší volební spolupráci s TOP 09

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 18.10.2017, 22:00) Pan Václav Srb,  čestný předseda Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a zároveň kandidát za TOP 09 v Moravskoslezském kraji (na kandidátce ho pod č.11) se vyjádřil k projektu podpory TOP 09 v těchto parlamentních volbách. Naši členové a příznivci kandidují v nadcházejících volbách, jak známo, na kandidátní listině TOP 09. Tento fakt […]

Pochod za monarchii 2017

(Koruna Česká - 09.10.2017, 15:01) Vážení členové Koruny České a příznivci obnovy monarchie v Českých zemích, dovolte, abychom Vás tímto pozvali na již tradiční pochod za monarchii, který pořádáme vždy a záměrně 28. října v Praze. Na tuto akci jsou zváni všichni zájemci bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy KČ. Náš pochod je otevřený dalším monarchistickým...

Josef Pejřimovský - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – Historie a důvody pro obnovu

(Koruna Česká - 13.09.2017, 20:20) Mariánský sloup byl postaven na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1650 z vděčnosti Panně Marii za její pomoc k vítězství pražských měšťanů a studentů nad Švédy v roce 1648 a na poděkování za ukončení 30leté války (1618-48), jejíž poslední bitvou byla v roce 1648 právě bitva o Prahu. Na základě nepravdivé propagandy, že byl postaven na...

Monarchistický zpravodaj č.72

(Koruna Česká - 05.08.2017, 16:50) Právě bylo uveřejněno 72. vydání Monarchistického zpravodaje. Ke stažení ZDE

Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k návrhu předsedy Senátu PČR na zvýšení odvodů pro OSVČ

(Koruna Česká - 16.06.2017, 22:08) Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k návrhu předsedy Senátu PČR na zvýšení odvodů pro OSVČ ---- V reakci na výroky předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha pronesené veřejně dne 15. června 2017, a týkající se návrhu na zvýšení povinných odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za...

Komentář k článku MF Dnes: Prezident? Ne, zvolme si krále.

(Koruna Česká - 09.06.2017, 21:27) Veřejná reakce Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) na komentář Vojtěcha Varyše o názvu: Prezident? Ne, zvolme si krále (publikováno v: Mladá fronta DNES, dne 8.6.2017, s. 11) Dostupné na: https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20170608/textview ---- Jako monarchistická strana přirozeně vítáme jakýkoliv podnět ve veřejném prostoru,...

Tisková zpráva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k usnesení Poslanecké sněmovny PČR ke 100. výročí bitvy u Zborova

(Koruna Česká - 07.06.2017, 19:48) Tisková zpráva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k usnesení Poslanecké sněmovny PČR ke 100. výročí bitvy u Zborova ---- Naše strana v duchu svého dlouhodobého postoje k hodnocení 1. světové války a jejím neblahým následkům pro Evropu konstatuje, že jednostranností dnešního usnesení Poslanecké sněmovny...

nové fotografie na našich sránkách

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 14.05.2017, 13:54) poručík Mirovský www.kk8lir.cz/pozustalosti-dustojniku-lir8 a další www.kk8lir.cz/pohledy-posta-rok-1917#img294-jpg www.kk8lir.cz/pohledy-posta-rok-1915#img292-jpg www.kk8lir.cz/pohledy-posta-rok-1914#img290-jpg www.kk8lir.cz/pohledy-posta-rok-1912#manhal-jpg www.kk8lir.cz/pohledy-posta-rok-1916#img288-jpg www.kk8lir.cz/rekonvalesztenabteilung#img285-jpg

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ politických subjektů: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků

(Koruna Česká - 09.05.2017, 15:43) SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ politických subjektů: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků (dále jen „Prohlašující politické subjekty“) V zájmu ochrany hodnot moderního právního státu, parlamentní demokracie a rovné a svobodné...

Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálně vrcholící politické krizi, která ohrožuje ústavní pořádek České republiky

(Koruna Česká - 05.05.2017, 13:00) Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálně vrcholící politické krizi, která ohrožuje ústavní pořádek České republiky ---- Naše strana konstatuje, že některé stávající projevy republikánských ústavních institucí (jmenovitě postupy předsedy vlády a zejména pak chování...

nový pohled osmáků z roku 1914

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 24.04.2017, 16:38) na našich nových stránkách, tyto stránky budou později od srpna letošního roku mít opět adresu www.kk8lir.com www.kk8lir.cz/pohledy-posta-rok-1914#img269-jpg

Magičtí Lucemburkové

(Koruna Česká - 23.04.2017, 21:50)

3. vysloužilecké střelby 10. - 11. 6. 2016

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 21.04.2017, 18:24) Střelby v Jesenici u Rakovníka....

Pošta 1903 - pohledy

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 19.04.2017, 10:14) Nový úlovek do roku 1903.......

Jenštejn

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 19.04.2017, 08:21) Kamarádi se zúčastnili pozvání "Vysloužilců" v Jenštějně....

Kerenského ofenzíva 1917 - 13. 5. 2017

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 05.04.2017, 12:28) ,,Kerenského ofenzíva 1917" -kde? NYMBURK,park Pod hradbami,Na přístavě kdy?13.05.2017 výstroj? viz přílohy/ uniformy M O8 ,dále M 15,M 16/,případné doprovodné zbraně pouze po dohodě... čtete ,prosím,pozorně! -možný příjezd v pátek 12.5. v odpol.hodinách/ registrace../ -ubytování : vlastní dobové stany/ dobové ležení / vlastní civilní stany / vyhrazený...

Ozbrojit či odzbrojit: místopředseda KČ Petr Krátký hostem pořadu Politické spektrum

(Koruna Česká - 03.04.2017, 20:57) Ozbrojit, či odzbrojit? Je nutné zpřísňovat podmínky držení zbraní občany? Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) opět v ČT24, pořad Politické spektrum. Na téma zbraní diskutovali: předsedkyně Klíčového hnutí - Táňa Fischerová, za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska) místopředseda - Petr Krátký a předseda HOZK (hnutí...

nové pohley LIR 8 na našich stránkách

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 31.03.2017, 12:56) www.kk8lir.com/fotogalerie/dobove-fotografie/pohledy-posta-1915/photogallerycbm_893929/80/#img257-jpg1

- AA - Křest knihy v Gorlici 1. 4. 2016

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 27.03.2017, 17:28) http://www.dompolskoslowacki.eu/index.php?l=pl&m=gorlice&s=aktualnosci&id=867-_8222_karpatsk

napsali o nás

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 24.03.2017, 18:08) extrastory.cz/prazsti-pepici-jdou-do-valky.html http://valka.stoplusjednicka.cz/obdobi-pred-rokem-1914

Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem

(C.k. zeměbranecký pěší pluk č.8 Praha - 19.03.2017, 10:27) Pozvánka na audienci u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem dne 29. 4. 2017 ........

Zemřel císař a král František Josef I.

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 21.11.2016, 15:05) Takový či podobný titulek přinesla 22. listopadu 1916 prakticky všechna periodika na celém území Rakousko-Uherska, dnes večer tomu totiž je přesně sto let od panovníkova skonu.   Nastoupiv na trůn v roce 1848 coby osmnáctiletý mladík, vládl František Josef I. svým zemím téměř šedesát osm let. Za tuto dobu se Rakousko a později Rakousko-Uhersko posunulo […]

Podpora pro druhé kolo senátních voleb

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 14.10.2016, 14:11) Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) podporuje v druhém kole senátních voleb, konaném ve dnech 14. a 15. října 2016, ve volebním obvodu 22 – Praha 10 kandidátku Renatu Chmelovou, nominovanou stranami KDU+Pir+DPD+LES. I tentokrát se k této podpoře připojujeme a doporučujeme svým členům, kteří bydlí ve zmíněném obvodu a chystají se jít […]

V prvním kole senátních voleb podporujeme Felixe Antonína Slováčka

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 07.10.2016, 22:28) V prvním kole senátních voleb v termínu 7. a 8. 10. 2016 podporuje Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) ve volebním obvodu 22 – Praha 10 kandidáta Antonína (Felixe) Slováčka, nominovaného Stranou soukromníků České republiky. Naše místní společnost se k této podpoře ráda přidává a doporučuje těm svým členům, kteří bydlí ve zmíněném […]

Stránka byla přesměrována !

(Koruna Česká - MS Brno - 03.08.2016, 20:50) Stránka byla přesměrována na adresu   http://koruna-ceska-obrany6.webnode.cz/   děkujeme za pochopení

Tříkrálový pochod za monarchii 9. ledna 2016

(Koruna Česká - MS Praha 6, 7 a okolí - 16.01.2016, 11:41) ...

Monarchistický zpravodaj: poslední číslo roku 2015, věnované generálnímu sněmu

(Koruna Česká - MS Praha 6, 7 a okolí - 03.01.2016, 11:45) Na samém konci roku 2015 vyšlo speciální číslo monarchistického zpravodaje (č. 65), věnované pouze XXIV. Generálnímu sněmu. Protože sněm se nepochybně velmi vydařil, doporučujeme všem příznivcům našich myšlenek přečtení tohoto informacemi nabitého čísla zpravodaje. Z obsahu doporučujeme například skvělé projevy hostů a nových čestných členů KČ, informace o činnosti od předsedů místních společností nebo některé další zajímavé informace o aktuálních událostech. ke...

Fotky z předvánoční schůze naší MS

(Koruna Česká - MS Praha 6, 7 a okolí - 20.12.2015, 11:36) Dne 15. prosince 2015 proběhla v prostorách Juditiny věže u Karlova mostu tradiční slavnostní předvánoční schůze naší místní společnosti. Nad sklenkou vína a malým pohoštěním jsme v příjemné atmosféře bilancovali uplynulý rok a připravovali pály pro rok následující. Fotky z našeho setkání

Schůze MS – 12. 11. 2015

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 02.11.2015, 09:43) Vážení členové a příznivci Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), dovolte mi, abych Vás pozval na třetí letošní schůzi místní společnosti KČ Praha 2, 3, 9 a 10. Tato schůze se bude konat 12. 11. 2015 v 18:00. Místo konání zůstává stejné, jako u schůze předchozí: vinárna U posledního soudu (Jagellonská 8, Královské […]

Atraktivita monarchie ve slovenské televizi TA3

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 09.06.2015, 14:39) Pan Václav Srb, čestný předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), mě upozornil na pořad slovenské televize TA3 nazvaný Rozhovory cez polnoc, v němž dne 6. června 2015 hosté debatovali na téma Atraktivita monarchie. Níže se můžete na tento pořad podívat.

Zpráva o Audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem dne 25.4.2015

(Koruna Česká - MS Praha 6, 7 a okolí - 18.05.2015, 17:22) Vážení členové a příznivci Koruny české, jak jste byli informováni pozvánkou, uskutečnil se v Brandýse nad Labem další, již 16.ročník této slavnosti, připomínající každoročně některý z historických okamžiků zemí Koruny české a Evropy. Slavnosti jsou určeny široké veřejnosti a pořádá je celá řada institucí v čele s městem Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví, s podporou Armády ČR a Ministerstva kultury. Letošní ročník byl věnován 100.výročí úmrtí arcivévody...

Schůze MS – 6. 5. 2015

(Praga Caput Regni - MS KČ Praha 2, 3, 9 a 10 - 06.05.2015, 16:05) Vážení členové a příznivci Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), dovolte mi, abych Vás pozval na druhou letošní schůzi místní společnosti KČ Praha 2, 3, 9 a 10. Tato schůze se bude konat 6.5.2015 v 18:00. Místo konání zůstává stejné, jako u schůze předchozí: vinárna U posledního soudu (Jagellonská 8, Královské Vinohrady), provozovaná […]

Španělští Bourboni, 2012

(Královské knihy, filmy a dokumenty - 14.01.2015, 13:32) OFICIÁLNÍ ANOTACE: Český čtenář má poprvé příležitost podrobněji nahlédnout do nesmírně zajímavé historie jedné z nejmocnějších panovnických dynastií Evropy, která vládla ve Francii, v několika italských státech a od roku 1700 také ve Španělsku...

Královna, 1992

(Královské knihy, filmy a dokumenty - 12.01.2015, 13:27) OFICIÁLNÍ ANOTACE: Kniha Johna Parkera vyšla k příležitosti čtyřicátého výročí nástupu Alžběty II. na trůn a zachycuje všechny dramatické události soukromého i veřejného života, kterými musela během svého panování projít. Pro české vydání byla...

Od tajných zásnub ke královské svatbě, 1999

(Královské knihy, filmy a dokumenty - 11.01.2015, 13:07) OFICIÁLNÍ ANOTACE: Oznámení data svatby nejmladšího syna britské královny Alžběty, prince Edwarda, se Sophií Rhys-Jonesovou, moderní mladou ženou nešlechtického původu, bylo pro britskou královskou rodinu tou nejlepší novinou za poslední...

Královské paláce světa, 2005

(Královské knihy, filmy a dokumenty - 15.11.2014, 19:27) OFICIÁLNÍ ANOTACE: Tato publikace nabízí čtenářům návštěvu nejpůvabnějších královských sídel na světě, ukazuje jejich pozoruhodnosti a vypráví příběhy všech, kdo se na jejich historii podíleli. Velké paláce a sídla světa, jejichž zařízení...